راهنمای تلفنی چه خدماتی را ارائه می دهد؟

این خدمات شامل ارائه اطلاعات، راهنمایی و ارجاع پناهجویان و پناهندگان در دوران تغییر نحوه ارائه خدمات به علت شیوع کووید ۱۹ می باشد

راهنمای تلفنی پاسخگوی چه کسانی است؟

ما پاسخگوی تماس از طرف همه افرادی که قصد پناهجویی دارند، در مرحله پناهجویی هستند، پرونده پناهجویی آن ها رد شده است، و یا به آنها پناهندگی داده شده است (یا هر نوع دیگری از اقامت) می باشیم. ما به طور ویژه در صدد برقراری ارتباط یا افرادی هستیم که تا به حال به هیچ خدماتی دسترسی نداشته اند

همچنین پاسخگوی افرادی هستیم که از طرف افراد نیازمند راهنمایی وحمایت با ما تماس می گیرند

:خدماتی که این سرویس ارائه نمی دهد

سرویس ما یک سرویس مشاوره محور و مددکاری نیست. ما در اینجا، برقراری ارتباط افراد با خدمات مناسب نیاز آنها مانند خدمات مددکاری یا مشاوره و راهنمایی را تسهیل می کنیم

سرویس راهنمای مهاجرتی، از طرف دولت مسئول راهنمایی و ارائه خدمات در زمینه مسائل پناهجویی و پناهندگی به افراد می باشد. بنابراین ما چنین کاری را انجام نمی دهیم. تمامی أموری که در این دسته قرار می گیرد، به سرویس راهنمای مهاجرتی ارجاع می شود

این سرویس چگونه کار میکند؟

وقتی کسی با شماره راهنمای تلفنی ما تماس می گیرد، به یک پیغامگیر صوتی متصل می شود که از او میخواهد نام و شماره تلفن خود را پیغام بگذارد. زبان پیغام صوتی به انگلیسی و تعدادی از زبان های غیر انگلیسی رایج مانند فارسی، عربی، اردو و تیگنیریایی می باشد.

پیغام صوتی به تیم راهنمای تلفنی ارسال می شود، و پس از آن یکی از اعضای تیم با شخص تماس گیرنده تماس گرفته و او را راهنمایی میکند.

این سرویس، یک سرویس ملی می باشد. ما به طور دائم به نحوه عملکرد خطوط راهنمایی نظارت خواهیم داشت. هدف ما پاسخگویی به تماس های دریافتی ظرف مدت سه روز می باشد. این بازه زمانی ممکن است تغییر کند.

آیا در این سرویس راهنمای تلفنی به مترجم دسترسی دارید؟

بله، ما به یک سرویس ترجمه تلفنی برای کمک به برقراری ارتباط با تماس گیرندگان داریم

چگونه با تیم سرویس راهنمای تلفنی در ارتباط باشم؟

راهنمای تلفنی، یک شماره رایگان دارد که اگر در انگلستان هستید می توانید با آن تماس بگیرید: ۰۸۰۸۱۹۶۷۲۷۲

اگر در ولز هستید، می توانید با شماره گیری ۰۸۰۸۱۹۶۷۲۷۳ با راهنمای تلفنی انجمن پناهندگان ولز و اگر در اسکاتلند هستید با شماره ۰۸۰۸۱۹۶۷۲۷۴ با راهنمای تلفنی انجمن پناهندگان اسکاتلند تماس بگیرید

Funded by